Program „Czyste powietrze wokół nas” – gr. Kosmos

Nasze przedszkole bierze udział w programie przedszkolnej profilaktyki antytytoniowej we współpracy z PSSE w Siedlcach. Tak pracowały Starszaki.