Terapia metodą Integracji Sensorycznej

Prowadzimy terapię metodą Integracji Sensorycznej. Posiadamy dużą salę z lustrami, wyposażoną w profesjonalny sprzęt SI. Sala funkcjonuje również dla dzieci spoza przedszkola.

Głównym zadaniem terapii SI jest dostarczenie dziecku określonej ilości bodźców zmysłowych (w szczególności przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych) w kontrolowany sposób. Poprawia to poziom pracy połączeń synaptycznych i w konsekwencji determinuje właściwe przetwarzanie informacji sensorycznych. Sesje terapeutyczne prowadzone są indywidualnie, a ćwiczenia dostosowane do poziomu rozwojowego dziecka. Terapia SI ma postać „nauki przez zabawę”, w której dziecko chętnie uczestniczy. Do terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt stymulujący główne systemy zmysłowe (przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy, wzrokowy, węchowy i słuchowy).

Terapia SI może być też wykorzystywana w działalności profilaktycznej. Stymulując prawidłowy rozwój dzieci już od wieku niemowlęcego, a szczególnie w przypadku tzw. grupy ryzyka okołoporodowego, zapobiega późniejszym nieprawidłowościom rozwojowym.

Diagnoza jak i terapia SI może być przeprowadzana tylko przez wykwalifikowanych terapeutów.

Jeśli twoje dziecko charakteryzują dwie lub więcej z poniższych cech:

 

 • nadaktywność ruchowa (hiperaktywność)
 • zbyt mała aktywność ruchowa (hipoaktywność)
 • problemy z koncentracją uwagi
 • nadpobudliwość emocjonalna
 • obniżony poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • zaburzenia planowania motorycznego (praksji)
 • trudności w wykonywaniu zadań ruchowych na polecenia słowne
 • zaburzenia orientacji w przestrzeni
 • słaba organizacja zachowania
 • zaburzenia mowy
 • trudności w obcowaniu z innymi dziećmi
 • problemy z czytaniem, pisaniem
 • niska samoocena

wówczas warto zasięgnąć porady terapeuty.

Dodatkowo poza terapią SI mali pacjenci mogą skorzystać z Terapii Taktylnej oraz programu integracji odruchów dynamicznych i posturalnych wg dr Swietłany Masgutowej (MNRI).

Diagnozę i terapię w naszym przedszkolu prowadzi terapeuta integracji sensorycznej, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

http://www.pstis.pl – Strona Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej

Dane z literatury wskazuja, że zaburzenia SI mogą występować u 15-45% populacji.

(Viotel Maas „Uczenie się przez zmysły” 1998)

 

no images were found