„Cała Polska czyta dzieciom” – serdecznie dziękujemy dziadkowi Marcela z gr. Europa