Gr. Europa – spotkanie z tłumaczkami języka migowego w ramach ogólnopolskiego projektu: „Migowy dla dzieci”