„Uczymy się nakrywać do stołu” – zajęcia w ramach projektu: Savoir vivre w gr. Słonecznej