Spotkanie z lekarzem w gr. Europa

Serdecznie dziękujemy tacie Szymona za niezwykle ciekawe i pouczające przedstawienie dzieciom zawodu lekarza.