Zajęcia

 

W ramach czesnego dzieci uczestniczą w :

Zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez nauczyciela:

 • Dziecięca matematyka prof. Gruszczyk – Kolczyńskiej – gry, zabawy i ciekawe zadania kształtujące orientację przestrzenną , dziecięce kompetencje w dostrzeganiu rytmów, kształtujące umiejętność liczenia, numerowania, klasyfikowania, dodawania i odejmowania, a także mierzenia płynów i ważenia;
 • Mowa i myślenie – opowiadania, wiersze, historyjki obrazkowe, inscenizacje, zagadki i pogadanki tłumaczące dzieciom otaczający je świat, zaszczepiające w nich patriotyzm, ukazujące tradycje, święta i kulturę różnych krajów. Nauka płynnego i zrozumiałego dla innych wypowiadania się na dany temat, nauka logicznego myślenia oraz kształtowanie pozytywnych postaw i wartości;
 • Edukacja przyrodnicza – sadzenie i pielęgnacja roślin, gromadzenie okazów przyrodniczych, eksperymenty z wykorzystaniem naturalnych materiałów przyrodniczych, budzenie świadomości ekologicznej, tworzenie mini laboratoriów, obserwowanie zmian w przyrodzie;
 • Pedagogika zabawy – zabawy z wykorzystaniem muzyki, tańca, śpiewu, gestu, ułatwiające wzajemne poznanie i integrujące grupę, ćwiczące współdziałanie, wprowadzające odprężenie i relaks, rozwijające wyobraźnię oraz ćwiczące zręczność i sprawność manualną;
 • Zabawa w czytanie – program może być stosowany wśród dzieci w każdej grupie wiekowej. Obejmuje on dzieci chętne, które mają ochotę na zabawę w czytanie. Program ten przebiega wg. następujących etapów:
  1. Akt inicjacji;
  2. Ścianka pełna liter;
  3. Nazywanie świata.

Zajęcia dodatkowe:

 • Zajęcia z języka angielskiego ( codziennie );
 • Rytmika
 • Religia
 • Areobik
 • Udział w projektach edukacyjnych: szalony naukowiec, kuchcikowo, edukacja europejska, savoir-vivre.

Zajęcia uzupełniające:

 • Zajęcia z tenisa ziemnego dla dzieci 5-cio i 6-cio-letnich ( 1 raz w tygodniu);
 • Zajęcia z języka niemieckiego  (1 raz w tygodniu);

Zajęcia dodatkowo płatne

 • Warsztaty taneczne – Taniec wyrabia wrażliwość na muzykę, kształtuje estetykę ruchu i koordynację ruchową, pomaga pokonać nieśmiałość i uczy dzieci współpracy w grupie. Kształtuje wyobraźnię i pamięć ruchową oraz uczy rozpoznawać muzykę i rytmy.
 • Warsztaty plastyczne – Udział dzieci w warsztatach plastycznych sprzyja aktywizowaniu myślenia, przyczynia się do rozwoju samodzielności, refleksyjności i pomysłowości. Zajęcia te rozwijają wyobraźnię, a także sprawność manualną. Dla dziecka jego własna twórczość jest źródłem radości , dobrej zabawy, zaangażowania i podstawową formą uczenia się oraz zdobywania wiedzy.
 • Sztuki walki – AIKIDO dla dzieci – Trening dziecięcy składa się z gier, zabaw oraz elementów aikido mających na celu rozwój dziecka. Poprzez ruch i ćwiczenia, wykonywane pod kontrolą instruktora, zapewnia się dziecku ogólny rozwój fizyczny. Różne ćwiczenia przeplatane grami i zabawami powodują że dziecko się nie nudzi.
 • Zajęcia z języka hiszpańskiego