Projekt „Trawa” w grupie Polska

Dzieci z grupy Polska realizowały projekt pt. „Trawa”. Poznały rodzaje traw, etapy ich siania, budowę, omawiały sposoby wykorzystania trawy. Poznały rodzaje zbóż, dowiedziały się jaka długa jest droga powstawania chleba. Poznały też różne środowiska trawiaste (łąka, step, sawanna, preria). Dzieci chętnie przypomniały sobie mieszkańców trawy, łąki, wybrały się też na wycieczkę na łąkę. Podczas realizacji projektu korzystały z lup, mikroskopu, wykorzystały różne techniki plastyczne. Efekty swojej pracy przedstawiły podczas prezentacji. Jesteśmy dumni z naszych małych odkrywców!

{gallery}Trawa{/gallery}