Wizja i misja przedszkola

 

 

 

JESTEŚMY PRZEDSZKOLEM:

  • Pomagającym wszystkim przedszkolakom w pełnym rozwoju talentów.
  • Promującym zdrowie i higienę osobistą.
  • Kształcącym podstawowe powinności moralne: – życzliwość – tolerancję – sprawiedliwość – uczciwość – odpowiedzialność.
  • Dajemy wszystkim dzieciom równe szanse rozwoju osobowości.
  • Zapewniamy dobrze zorganizowane i atrakcyjne zajęcia.
  • Prowadzimy szeroki zakres działań dydaktyczno – wychowawczych , dzięki którym nasi wychowankowie zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające sprostać wymaganiom szkoły.
  • Podnosimy poziom dydaktyczno – wychowawczy poprzez rozwój zawodowy.
  • Dlatego też posiadamy pełen wachlarz zajęć dodatkowych.