Działaj z imPETem

Nasze Przedszkole uczestniczy w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Działaj z imPETem”. Celem programu jest edukacja w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, które należą do frakcji odpadów z żółtego pojemnika, a także ich recyklingu.