Pomoc dla Ukrainy

Informujemy, że we współpracy z Prezydentem Miasta Siedlce prowadzimy na terenie naszego przedszkola zbiórkę artykułów chemii gospodarczej, higieniczno-sanitarnych, w tym pieluch, nowych ubrań i nowych zabawek.

Można też wpłacać pieniądze na specjalnie uruchomione konto bankowe nr:

94 9194 0007 0027 9318 2000 0110 koniecznie z dopiskiem UKRAINA

Telefon kontaktowy dla osób zgłaszających chęć udzielenia pomocy osobom z Ukrainy (udzielenie schronienia, przekazanie darów itp.:

605 031 412

Telefon kontaktowy dla osób z Ukrainy szukających pomocy w każdym zakresie:

605 573 371

Jednocześnie informujemy, że w Urzędzie Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2 na parterze w holu głównym został uruchomiony PUNKT KOORDYNACYJNY czynny codziennie i całodobowo, gdzie można zgłaszać osobiście potrzeby, zarówno w zakresie uzyskania pomocy jak i chęci jej udzielenia.

Wszelkie bieżące informacje znajdują się na stronie Urzędu Miasta Siedlce.

Działaj z imPETem

Nasze Przedszkole uczestniczy w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Działaj z imPETem”. Celem programu jest edukacja w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, które należą do frakcji odpadów z żółtego pojemnika, a także ich recyklingu.

Cała Polska Czyta Dzieciom

Tym razem gościliśmy Maję – siostrę Seweryna z grupy Kosmos i naszą absolwentkę. Serdecznie dziękujemy Majeczko za miłe spotkanie i pozdrawiamy! Brat był z Ciebie naprawdę dumny!